ΗΟΜΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΡΙΕΡΑΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ

Καλύτερη Αξιοποίηση του Υπογείου

Με το σύστημα φωτισμού-αερισμού υπογείων επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίηση όλων των υπόγειων χώρων. Αποτελείται από το σώμα του συστήματος, τη σχάρα το παράθυρο για το φωτισμό και διαθέτει δυνατότητα επέκτασης καθ’ ύψος.

  • Ιδανική λύση για την αξιοποίηση και λειτουργικότητα υπόγειων χώρων
  • Υψηλή ευελιξία με πολλαπλές εφαρμογές
  • Με σχάρες κάλυψης για διέλευση πεζών ή οχημάτων
  • Σχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα
  • Κλάση αντοχής σχάρας από 1,5 έως 9 kN
  • Με έξυπνο σύστημα εξαρτημάτων

Είναι η ιδανική λύση για την αξιοποίηση και λειτουργικότητα υπόγειων χώρων.

Δυνατότητα επέκτασης κατά το ύψος με ειδικά τεμάχια της ACO
Για την επέκταση κατά το ύψος ανάμεσα στο άνω χείλος του συστήματος φωτισμού - αερισμού και το έδαφος.


 
created by: Vip Solutions
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, 106 80, ΑΘΗΝΑ TΗΛ.: 0030 210 6042557 FAX: 0030 210 6042581 E-MAIL: info@aco.com.gr