ΗΟΜΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΡΙΕΡΑΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Βιολογικός Καθαρισμός /
Τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων

Τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων


Ενόψει της εξάντλησης των αποθεμάτων πόσιμου νερού και του αυξανόμενου κόστους μονάδων, η ACO επικεντρώθηκε στην ανακύκλωση των λυμάτων για επαναχρησιμοποίηση. Τα συστήματα της ACO χρησιμοποιούν μεθόδους αερισμού, φιλτραρίσματος και βιολογικού καθαρισμού.
Reference Stadtwerke Schwerte, Germany

ACO Clara
3-120 άτομα
Ο νέος βιολογικός καθαρισμός σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12566-3 επεξεργάζεται αποτελεσματικά τα λύματα από κατοικίες, ξενοδοχεία, εταιρείες.


 
created by: Vip Solutions
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, 106 80, ΑΘΗΝΑ TΗΛ.: 0030 210 6042557 FAX: 0030 210 6042581 E-MAIL: info@aco.com.gr