ΗΟΜΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΡΙΕΡΑΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Τελικής επιφάνειας, με υδραυλική υποβοήθηση
 • Γαλβανισμένος χάλυβας
 • Ανοξείδωτος χάλυβας
 
FI
FI – SERVOKAT

 • Για την σφράγιση επιφανειών
 • Με και χωρίς υδραυλική υποβοήθηση
 • Επισκεψιμότητα για υπόγειους χώρους με μηχανήματα (σήραγγες,  πισίνες, ..)
 • Από διάφορα υλικά (ανοξείδωτο & γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο)
 • Διαστάσεις 300mm x 300mm έως 1000mm x 1000mm
Αντιολισθητικής επιφάνειας, χωρίς υδραυλική υποβοήθηση
 • Αλουμίνιο με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Γαλβανισμένος χάλυβας
 • Ανοξείδωτος χάλυβας
Τελικής επιφάνειας, χωρίς υδραυλική ποβοήθηση
 • Αλουμίνιο
 • Γαλβανισμένος χάλυβας
 • Ανοξείδωτος χάλυβας
Αντιολισθητικής επιφάνειας, με υδραυλική υποβοήθηση
 • Γαλβανισμένος χάλυβας
 • Ανοξείδωτος χάλυβας>> Καλύμματα Φρεατίων PDF Sheet

 
created by: Vip Solutions
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, 106 80, ΑΘΗΝΑ TΗΛ.: 0030 210 6042557 FAX: 0030 210 6042581 E-MAIL: info@aco.com.gr