ΗΟΜΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΡΙΕΡΑΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ


Χυτοσιδηρές απορροές γεφυρών

  • Απορροές γεφυρών από χυτοσίδηρο, κάθετες ή οριζόντιες DN100 ή DN150, κλάσης φόρτισης D400.

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων

  • Καλύμματα φρεατίου από μπετόν με πλάισιο από χυτοσίδηρο, με δυνατότητα τελικής επιφάνειας, με δυνατότητα υδραυλικής υποβοήθησης, κλάσης φόρτισης Β125-F900.

Κανάλι S Range 

Für Großansicht bitte Bild anklicken!
  • Κανάλι από πολυμ. μπετόν με ενσωματωμένη χυτοσιδηρή σχάρα, κλάσης φόρτισης F900. Διατίθεται με πλάτος 100, 150, 200 ή 300mm.

 

 

MULTITOP

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων

Κανάλι Monoblock

Κανάλι από πολυμερικό μπετόν με ενσωματωμένη σχάρα, κλάσης φόρτισης F900. Κατάλληλο για εγκατάσταση σε αεροδρόμια.
Κανάλι Kerbdrain

Κανάλι από πολυμερικό μπετόν κατάλληλο για ρείθρο πεζοδρομίου

Κανάλι για σήραγγες

Κανάλι αποστράγγισης για σήραγγες από πολυμερικό μπετόν Ρ1408

 

 
created by: Vip Solutions
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, 106 80, ΑΘΗΝΑ TΗΛ.: 0030 210 6042557 FAX: 0030 210 6042581 E-MAIL: info@aco.com.gr