ΗΟΜΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΡΙΕΡΑΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


FI – SERVOKAT® Ανθρωποθυρίδα

              

Είναι κλάση φόρτισης Α 15 ( 1,5 tn) και με το γέμισμα με μπετόν, αναβαθμίζεται σε Β 125 (12,5 tn) .


Ιδιότητες

  • Υδραυλική υποβοήθηση
  • Ιδατοστεγής επιφάνεια
  • Διπλή τσιμούχα
  • Τελική επιφάνεια (… τελείωμα πελάτη)
  • Κλάση φόρτισης L 15/ A15 (έως 1,5 tn) 
  • Με κλείδωμα

 

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολη τοποθέτηση
  • Χαμηλό βάρος μεταφοράς
  • Κλείδωμα ασφαλείας
  • Κατάλληλος χειρισμός μέσω της ανύψωσης με τα κλειδιά και με την υδραυλική υποβοήθηση

 
created by: Vip Solutions
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, 106 80, ΑΘΗΝΑ TΗΛ.: 0030 210 6042557 FAX: 0030 210 6042581 E-MAIL: info@aco.com.gr