ΗΟΜΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΡΙΕΡΑΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ACO KerbDrain 305/480 (NW100)
  • Συνδυασμός kerbstone και κανάλι
  • Πλήρη σειρά εξαρτημάτων
  • Πέρας πεζοδρομίου – οδοστρώματος


Πλεονεκτήματα:

  • Εύκολη τοποθέτηση
  • Γρήγορη τοποθέτηση (200m/ημέρα)


 
created by: Vip Solutions
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, 106 80, ΑΘΗΝΑ TΗΛ.: 0030 210 6042557 FAX: 0030 210 6042581 E-MAIL: info@aco.com.gr