ΗΟΜΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΡΙΕΡΑΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Αποστραγγιστικά Κανάλια Multiline


Επιλέξτε φωτογραφία:

                


Αποστραγγιστικό κανάλι από πολυμερικό μπετόν, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 1433, με σχάρα από χυτοσίδηρο, γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, κλάσης φόρτισης Α15 - Ε600. Διαθέτει προστατευτικό χείλος από χυτοσίδηρο, γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα και έχει δυνατότητα εσωτερικής ρύσης 0,5%. Συνοδεύεται από πλήρη σειρά τερματικών τεμαχίων και φρεατίων. Κατάλληλο και για οδοποιία.


 
created by: Vip Solutions
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, 106 80, ΑΘΗΝΑ TΗΛ.: 0030 210 6042557 FAX: 0030 210 6042581 E-MAIL: info@aco.com.gr