ΗΟΜΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΡΙΕΡΑΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Κανάλι Αποστράγγισης για Σήραγγες

  • Κανάλι αποστράγγισης για σήραγγες από πολυμερικό μπετόν Ρ1408
  • Απολύτως ανθεκτικό και χωρίς καμία απορρόφηση νερού.
  • Το πολυμερικό μπετόν είναι κατά 30% ασφαλέστερο, από το παραδοσιακό σκυρόδεμα όταν εκτίθεται σε φλόγες (σε περίπτωση πυρκαγιάς).
  • Είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε οι ενώσεις γλωσσών και αυλακιού να εγγυώνται ένα συνολικά υδατοστεγές σύστημα αποστράγγισης.
  • Η εγκατάστασή του είναι απλή και γρήγορη.

 
created by: Vip Solutions
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, 106 80, ΑΘΗΝΑ TΗΛ.: 0030 210 6042557 FAX: 0030 210 6042581 E-MAIL: info@aco.com.gr