ΗΟΜΕ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΡΙΕΡΑΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


SUPERMINI

  •  Διατίθεται σε μήκος 1m ή 0,5m
  •  Διαθέτει πλάγια απορροή Ø60mm
  •  Συνοδεύεται από πλήρη σειρά τερματικών
  •  Κλάση φόρτισης Α15
  •  Κατάλληλο για πεζόδρομους, κήπους, περιβάλλον χώρο κτιρίων
  •  Σχάρα από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα


SUPERMINI    Διατίθεται σε ύψος 55 mm


 
created by: Vip Solutions
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, 106 80, ΑΘΗΝΑ TΗΛ.: 0030 210 6042557 FAX: 0030 210 6042581 E-MAIL: info@aco.com.gr